Atrakcje-Turystyczne.pl

Żelazowa Wola

Dom Fryderyka Chopin w Żelazowej Woli

W Żelazowej Woli przyszedł na świat sławny polski kompozytor okresu romantyzmu.

Dwór w Żelazowej Woli jest otoczony od lat trzydziestych XX wieku parkiem. Drzewa do niego dostarczali dobrowolnie polscy ogrodnicy. Nadaje on temu miejscu romantyczny, nastrojowy charakter. Rodzicami Fryderyka byli: Mikołaj Chopin, przybyły z Francji, który pełnił rolę nauczyciela potomstwa hrabiostwa Skarbków, właścicieli dworku oraz Tekla Justyna z rodu Krzyżanowskich, będąca pomocą w prowadzeniu owej posiadłości. Po ślubie ojciec i mama przyszłego muzyka zamieszkali w lewej, krytej strzechą oficynie dworskiej. Tutaj przychodziły na świat ich dzieci – w 1807 roku córka Ludwika i w 1810 roku jedyny syn Fryderyk. Gdy chłopiec miał osiem miesięcy państwo Chopinowie przenieśli się do stolicy.

Żelazową Wolę nie omijały nieszczęścia. I tak w 1812 roku w czasie przemarszu wojsk napoleońskich dwór Skarbków nawiedził pożar. Sto lat później to samo spotkało prawą oficynę. Część lewa, niegdyś zamieszkiwana przez rodzinę pianisty, pełniła krótko rolę magazynu a nawet miejsca, gdzie hodowano trzodę chlewną. Oczywiście było to powodem społecznego sprzeciwu. Po wykupieniu budynku od prywatnych właścicieli w 1928 roku dokonano jego modernizacji i przeznaczono na Muzeum Chopina. Zrekonstruowano pokój, w którym urodził się sławny Polak, pokój stołowy i dziecięcy.

Obecnie w pomieszczeniu, zwanym salonikiem muzycznym słychać w każdą niedzielę mazurki i polonezy.