Atrakcje-Turystyczne.pl

Bagna Biebrzańskie

Młoda klempa na bagnach biebrzańskich (wiosna)

Bagna Biebrzańskie stanowią raj dla ptaków. Zauważono tutaj 263 przedstawicieli gatunków – jak dotąd najwięcej w naszym kraju. Więcej niż połowa z nich zakłada tutaj gniazda i zajmuje się wychowem piskląt. Są to przede wszystkim okazy zagrożone wymarciem, np. kulik wielki, dubelt, batalion, orzełek włochaty, gadożer. Przed latem i zimą można spotkać w tym miejscu ogromną ilość gęsi, kaczek, żurawi. Odbywają one loty z południa na północ i odwrotnie.

Poza ptactwem żyją w tej krainie wilki, łosie, bobry. Od tych ostatnich pochodzi nazwa przepływa przez płaski teren, stąd wiosną rozlewa się szerokim 20 kilometrowym pasem i tworzy jedynej w Europie rzeki, która w całym swym biegu zachowała pierwotny charakter. Ponieważ mokradła na długości 160 km.

Ten torfowy obszar jest niedostępny dla człowieka. Daje zaś znakomite warunki dla królowania ptaków. To one są chronione międzynarodową konwencją – RASMAR.

Od 1993 roku istnieje na tych ziemiach Park Narodowy, o największej powierzchni w Polsce, która wynosi 600 km kwadratowych.