Atrakcje-Turystyczne.pl

Oblęgorek

Oblęgorek

Pałacyk w Oblęgorku otrzymał Henryk Sienkiewicz w darze od narodu polskiego, w dwudziestopięciolecie jego działalności literackiej. Akt własności został mu przekazany w grudniu 1900 roku w ratuszu warszawskim, po uprzedniej mszy świętej w kościele Świętego Krzyża. Wraz z obiektem przedstawiciel polskiego pozytywizmu miał przekazany żywy inwentarz i sprzęt rolniczy.

Zajęty pracą pisarską i często przebywający poza granicami kraju, nie mógł jednak w sposób stały cieszyć się owym podarunkiem. Kiedy jednak poślubił Marię z Babskich w 1904 roku – trzecią żonę, zaczął gościć tutaj w okresie lata. Kobieta ta z dużym zaangażowanie zajmowała się urządzaniem obiektu.

Od 1968 roku w tym okazałym miejscu otwarto muzeum, poświęcone twórcy powieści historycznych. W starannie odrestaurowanych pomieszczeniach pokazywane są prawdziwe pamiątki po autorze maksymy” ku pokrzepieniu serc”. Wśród wielu bezcennych eksponatów można zobaczyć w nim: dębowe łóżko Litwosa, podróżną skrzynię, zbiory rękopisów, biurko, przy którym powstała powieść „W pustyni i w puszczy”. Ściany owego gabinetu ozdabiają trofea myśliwskie i broń, z racji ulubionych polowań znakomitego literata.