Atrakcje-Turystyczne.pl

Dolina Prądnika

Dolina Prądnika - Ojców

Jest jedną z najurokliwszych i najdłuższych dolin, leżących nieopodal Krakowa. Jej wyróżnikiem jest skała o długości 20 metrów, zwana Maczugą Herkulesa.

Według badań naukowych w okresie jurajskim obszar ten pokrywało morze. Z żyjących w nim różnych stworzeń i ich muszli ukształtował się wapień. Miękka skała pod wpływem wielu oddziaływań atmosferycznych, procesów geologicznych przeistoczyła się w skamieniałości o różnych formach. W ten sposób powstały ostańce – samotne skały, bramy, wywierzyska, z których wypływają potoki oraz jaskinie. W dolinie jurajskiej jest ich sporo, bo około dwieście dwadzieścia.

W najbardziej znanej znalazł kryjówkę Władysław Łokietek . Schronił się w niej przed wojskami króla czeskiego – Wacława II. Stałymi bywalcami w pieczarach są nietoperze. Doliczono się 15 z dwudziestu jeden gatunków żyjących w naszym kraju.

Zgodnie z treścią legendy, skałę mającą kształt maczugi mitologicznego herosa, przyniósł i wbił w ziemię czart. Wypełnił w ten sposób prośbę mistrza Twardowskiego.

Od 1956 roku teren ten został otoczony ochroną przez powstały Ojcowski Park Narodowy.