Atrakcje-Turystyczne.pl

Biskupin

Gród w Biskupinie

Biskupin to prehistoryczna osada rejestrująca ślady obecności człowieka w tym miejscu w starszej epoce kamienia. Rezerwat archeologiczny został zrekonstruowany na powierzchni, liczącej 23ha. Badacze rozpoznali tutaj pozostałości siedliska łowców reniferów. Pochodzą one sprzed 10 – 12 tysięcy lat. Osiadły tryb życia pierwszych rolników potwierdzili zachowanym domem z epoki neolitu. Z wczesnego okresu brązu wywodzi się przypuszczalnie obiekt kultowy, zwany kraalem. Był on okrążony rowami. Z czasów VIII wieku p.n.e. wywodzi się największa atrakcja – osada kultury łużyckiej. Niegdyś mieściła się na wyspie, co gwarantowało naturalne warunki obronne. Dziś jest to półwysep. Jej odkrycia dokonał w 1933 roku Walenty Schweitzer, który nauczał w lokalnej szkole. Zamieszkiwało tutaj 1200 osób. Teren zajmowany przez nich był otoczony palami wbitymi w dno jeziora. Za nim był wybudowany wał, który posiadał drewnianą konstrukcję. Jego wnętrze został wypełnione ziemią. W wyniku prac archeologicznych, rozpoczętych w 1934 roku odtworzono, np. piec chlebowy czy garncarski. Odkryto także jedenaście równoległych ulic i jedną biegnącą okrężnie a przy niej 100 domów.

W Biskupinie odbywają się coroczne imprezy, podczas których można dowiedzieć się, jak niegdyś mielono ziarno żarnami. Po prostu poznać tajniki pracy dawnych rzemieślników.